Arbetslista 2018-01-31T13:32:31+00:00

ARBETSLISTA

Arbetslista SmartDok icon

För er som arbetar med snöskottning, plogning och sandning!

Varför använda arbetslistan i SmartDok?

  • Med arbetslistan i SmartDok kan förarna enkelt se var de skall arbeta/röja

  • Få bättre dokumentation på utförda uppdrag med GPS-logg och bilder

  • Systemet gör det möjligt att justera priset genom att variera arbetsbelastningen och lägga till en anteckning. Fungerar både för fast och rörlig prissättning

  • Du kan enkelt hämta rapporter för fakturering

  • Tid som används för att skapa fakturor minimeras

Kontakta oss
Titta på video om SmartDok

TJÄNA MER PENGAR? PLOGA MERA OCH ANVÄND MINDRE TID PÅ ADMINISTRATION

Vi använder Arbetslistmodulen i SmartDok och med hjälp av den har faktureringsprocessen blivit betydligt effektivare. Problem med gamla ouppdaterade listor är också borta
Cato Sørensen, Sjøvegan Maskin og Transport AS


Uppdrag kan GPS-spåras och bilder kan enkelt läggas till för bättre dokumentation

Denna modul är gjord för er som arbetar mycket med snöröjning och sandning. Nu får du full kontroll på när och var maskinen använts, och det blir otroligt enkelt att hämta ut rapporter för fakturering/tidsåtgång per kund. Modulen fungerar både om fast- eller timpris är avtalat på arbetet.