Tidigare fyllde företaget i timme för timme i bokföringssystemet, nu överförs allt på några få sekunder!

Tranby AS SmartDok

Bokföringsmedarbetaren Karine Randers hos norska Tranby AS upplever att övergången till SmartDok är väldigt tidsbesparande. Vd Mathias Tranby är glad över att företagets anställda är positivt inställda till användning av ny teknologi.

Tranby AS gick ifjol från manuella timlistor till digital tidrapportering – och de blickar inte tillbaka.

– De största fördelarna är att vi ständigt har kontroll på antalet timmar som går åt till varje enskilt projekt, vilket gör det enklare att fakturera i tid. Detta medför även att det vi fakturerar blir korrekt och enkelt att dokumentera i efterhand, vid tillfälle att vi får frågor gällande fakturan, säger vd Mathias Tranby hos Tranby AS.

– Det sparar också väldigt mycket tid för oss i administrationen, tillägger han.

Bokföringsmedarbetaren Karine Randers är inne på samma linje som Mathias:

Övergången till SmartDok är väldigt tidsbesparande för vår lönekörning. Från att skriva in alla timmar och projekt manuellt, till att få överfört detta från SmartDok till lönesystemet är en stor skillnad. I tillägg var systemet enkelt att sätta sig in i.

TA KONTAKT MED SMARTDOK FÖR DEMO OCH PRIS
SmartDok Tranby AS

Mathias håller upp en mobiltelefon med SmartDok-appen. I bakgrunden ser vi en av många maskiner företaget har i drift.

Modernare och framtidsinriktade

Tranby AS