Integrationer 2018-02-06T08:53:42+00:00

Integrationer

Tidsmodul i SmartDok presentation

SmartDok har integrationer och möjligheter till fil export till många system. Detta kommer att bidra till att underlätta din arbetsdag.

SmartDok fungerar i hop med många olika system:
Det finns en massa fördelar med moderna integrationslösningar. att rusta för framtiden, och samtidigt utnyttja det man har genom att binda samman verksamhetens systemfloraoch processer på ett effektivt sätt.

Med en modern integrationsplattform kan du strukturera informationsutbytet mellan processer och system; både dina egna och andras. Arbetet kan med fördel bedrivas verksamhetsdrivet och successivt, process för process.

Administrative System:

Agresso: Del av Unit4, och kalles Unit4 Business World on!. Internationell leverantör av ett komplett, flexibel affärssystem för företag i förändring och utveckling.

Fortnox: Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för företag, föreningar samt redovisnings- och revisionsbyråer.

Hogia: Erbjuder båda ekonomi, och affärssystem anpassat för olika branscher, och är kompletta och moderna system med redovisning.

Huldt & Lillevik: Del av Visma, och innehåller en ledande portfölj av HRM-lösningar för den norska småbolagsmarknaden

Info Easy: InfoEasy är ett modernt affärssystem med standard-funktionalitet , men kan också lätt anpassas företagens behov, så att ekonomistyrning blir optimerad.

Mamut: Del av Visma, och är ett komplett affärssystem som ger dig full kontroll och analys av din ekonomi.

ProAdm: Powel, som har utvecklat ProAdm, är en ledande leverantör av mjukvarulösningar för energiföretag , entreprenörer och den offentliga sektorn.

Uni Micro: Leverera mobil programvara och kompetens för projekt- och entreprenadföretag

Visma Business: Affärssystem med bred och djup funktionalitet, och som kan anpassas efter era behov och lätt att integrera med era verksamhetssystem.

Xledger: Företaget grundades 2004 och är bland de ledande molmbaserade inom systemlösningar, outsourcing och konsulttjänster.