KMA-SYSTEM

Det enkla, smarta sättet att dokumentera på projektet, registrera ÄTOR och avvikelser samt uppfylla KMA-kraven för arbetsmiljö och hälsa.

Ditt kompletta ledningssystem

KMA Pro
  • Skapa dina egna formulär och checklistor
  • Fotodokumentation
  • Avvikelserapport
  • Riskbedömning
  • Kvalitetsavvikelse
  • KMA-handbok
  • Formulärbibliotek
  • Dokumentera ÄTOR
  • Förbättringsförslag och positiva observationer