KMA PRO – DITT KOMPLETTA LEDNINGSSYSTEM

Loading...

Ditt branschanpassade system för systematiskt KMA-arbete

Avvikelserapport – Rapport om oönskade händelser

Varför ska du välja Smartdok KMA Pro?

  • Allt kan dokumenteras direkt från din mobil

  • SJA – Säker jobbanalys

  • Avvikelserapport – Rapport om oönskade händelser

  • Kvalitetsavvikelser

  • Fotodokumentation

  • Bygg dina egna formulär och checklistor

  • Incidenthantering

  • Rapport om smittskydd

Jag önskar pris och demo på KMA Pro
Varför arbeta med KMA?

SÄKER JOBBANALYS

SJA-ansvarig och SJA-deltagare kan signera direkt i mobilen.

Syftet är att bedöma om säkerheten är tillräcklig genom nuvarande arbetsrutiner, rutiner och planer, eller om ytterligare åtgärder krävs för att eliminera eller kontrollera farorna. SJA är också ett verktyg för att säkerställa att de tidigare överenskomna åtgärderna verkligen genomförs.

0
Dödliga arbetsolyckor i Sverige 2019
0
Rapporterade arbetsolyckor i Sverige 2018
Jag önskar pris och demo på KMA Pro

KVALITETSAVVIKELSE

Användarvänlig och logisk layout och lösning

Ett rapporteringssystem hjälper till att identifiera områden som har förbättringspotential och underlättar prioriteringar och åtgärder. Det är vanligtvis upp till arbetsledarna att planera åtgärder och och genomföra prioriteringar. Eftersom alla i verksamheten bidrar till rapporteringen har man möjlighet att upprätta statistik, dokumentation och konstatera fakta. På detta sätt kan det viktiga KMA-arbetet styras i önskad riktning och enligt uppsatta mål.

Jag önskar pris och demo på KMA Pro

SUPERENKEL FORMULÄRBYGGARE

Vår formulärbyggare är full av smarta funktioner och möjligheter.

Ett rapporteringssystem hjälper till att identifiera områden som har förbättringspotential och underlättar prioriteringar och åtgärder. Det är vanligtvis upp till arbetsledarna att planera åtgärder och och genomföra prioriteringar. Eftersom alla i verksamheten bidrar till rapporteringen har man möjlighet att upprätta statistik, dokumentation och konstatera fakta. På detta sätt kan det viktiga KMA-arbetet styras i önskad riktning och enligt uppsatta mål.

Jag önskar pris och demo på KMA Pro