Maskiner och service 2017-08-14T21:03:31+00:00

MASKINER OCH SERVICE

Maskiner SmartDok icon

Få en överblick över maskiner, bränsleförbrukning och service

Varför använda maskinmodulen i SmartDok?

  • Få en bättre överblick och ökad kontroll över din maskinpark

  • Få besked om periodiskt underhåll och periodisk besiktning, fel / brister. Till exempel EU-kontroller eller årliga kontroller

  • Registrering av maskintimmar på specifika maskiner och samtliga projekt. Uppnå fullständig kontroll

  • Få bra dokumentation på felmeddelanden, anteckningar och bränsleförbrukning

  • Du kan kombinera maskinmodulen med formulär/bild-modulen. Detta ger dig möjlighet att fylla i formulär (checklistor, kontrollblad) mot maskinerna

Kontakta oss
Titta på video om SmartDok

TID FÖR PERIODISKT UNDERHÅLL OCH BESIKTNING – LÅT SMARTDOK HÅLLA DIG INFORMERAD

Maskinmodulen i SmartDok är ett mycket användbart verktyg för oss. Periodiskt underhåll och brister från reparationsvarv dokumenteras lätt. SmartDok hjälper oss att säkerställa kvaliteten och att våra studenter använder godkänd utrustning. SmartDok ger våra elever den nödvändiga datakunskapen för modern verkstad och drift.
Lars Holmefjord, Verkstedsplanleggeren Os AS

Full kontroll på maskiner och fordon lönar sig.

Med denna modul får du en överblick på maskiner och utrustning, när det är dags för service, felanmälningar som har rapporterats , utförda reparationer och hur mycket bränsle man tankat varje maskin med. Denna modul utgör grunden för registrering av maskintimmar, så att du enkelt kan se hur många timmar varje enskild maskin används för respektive projekt.