Resursplaneraren 2018-01-02T09:39:34+00:00

RESURSPLANERARE

Resursplanerare SmartDok icon

SmartDok ger dig möjlighet att schemalägga och planera resurser – både arbetare och maskiner – på ett enkelt och smart sätt

Varför använda Resursplaneraren i SmartDok?

  • Planera och fördela anställda, maskiner och externa resurser på projekt

  • Anställda kan enkelt se var de kommer att vara framöver via mobil eller PC

  • Fördela och planera resurser enkelt med ”drag & drop”. Lägg till externa resurser så att du får en bättre helhetsbild!

  • Självklart får den anställde information via SMS eller e-post om du gör ändringar i planen

  • Fungerar även bra för att planera semestrar eller annan frånvaro

Kontakta oss
Titta på video om SmartDok

EFFEKTIVISERAR VERKSAMHETEN OCH ÄR ETT VERKTYG FÖR PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Vi använder Resursplaneraren till att avsätta interna resurser till projekt som har skapats i SmartDok. Baserat på vad vi planerar får de enskilda arbetarna gå in i Appen och se vilket projekt han / hon kommer att arbeta med den kommande veckan. Vi lägger också upp semester / ledighet, så att vi kan justera mellan projekt för att hålla produktionen uppe.

Niclas Persvik, Aktiv Veidrift AS

Du har redan projekt, anställda och maskiner i SmartDok? Med ett enkelt klick kan du nu planera hela ditt företags resurser.

Modulen effektiviserar verksamheten och är ett användbart verktyg för planering och uppföljning av de resurser som behövs i det dagliga arbetet. Användarna har sitt egna planerade arbete tillgängligt på appen.